dobor-butow-do-sylwetki-iwona-jankowska-fou-bazzar-1